R21
De ce? Simplu, pentru că așa nu se mai poate!
"Unele dintre marile descoperiri au fost făcute de oameni
cărora nu li s-a spus că acele lucruri sunt imposibile"


Pagina principală | Proiect de statut | Cum devin membru fondator? | Întrebări frecvente
Ce este acest semn? Este locul unde anumite texte sunt dezvoltate mai pe larg, pentru o mai clară înțelegere. (pune săgeata mausului peste el)
Propunere de statut

Principiile de bază ale construcției R21

Statutul și modul de organizare și funcționare al partidului se bazează pe următoarele principii non-negociabile:

Membri fondatori, membri simpli, membri propuși

Membri fondatori: un grup de inițiativă format din cetățeni români care au formulat principiile și statutul acestui partid și au susținut promovarea acestuia. Statutul de membru fondator nu conferă deținătorului nici un drept suplimentar față de membri simpli.

Membri simpli: orice cetățean român care este de acord cu principiile și statutul partidului. Statutul de membru fondator, vechimea în partid sau deținerea temporară și strict limitată a unei funcții nu se manifestă prin absolut niciun avantaj în mecanismele de funcționare ale partidului. Statutul de membru nu necesită o adeziune semnată sau plata unei cotizații. O simplă înscriere pe forum-ul R21 și o confirmare a acordului cu principiile R21 sunt suficiente. Identitatea reală a persoanei nu ne interesează însă în cazul în care dorește să fie inclusă pe o listă de membri propuși aceasta nu se poate face decât cu persoane reale.

Membri propuși: candidații desemnați pentru funcțiile de consilieri municipali, județeni, deputați și senatori, selectați FĂRĂ INTERVENȚIA UMANĂ, în baza unui mecanism transparent, obiectiv și egal pentru toți, dintr-un mare eșantion extras din rândul tuturor membrilor partidului care întrunesc condițiile de moralitate și profesionalism pe care le considerăm necesare pentru nivelul respectivei demnități. Un exemplu simplu pentru propunerile de consilieri locali
Este evident că pentru a putea lua deciziile cele mai corecte în interesul comunității, cei propuși trebuie să întrunească câteva condiții minimale cum ar fi:
  • să fie un bun membru al comunității (toate impozitele plătite la zi, fară antecedente penale, fără probleme de moralitate de notorietate)
  • să aibă o pregătire minimă necesară care să-i poată permite evaluarea în cunoștință de cauză a hotărârilor ce trebuiesc luate și votate
Există cu siguranță de câteva sute de ori mai mulți cetățeni care corespund acestui profil minimal și care ar putea ocupa funcțiile respective iar desemnarea aleatoare a lor le dă libertatea de a nu fi nevoiți să fie "recunoscători" pe viitor cuiva.

Nu pot fi înscriși pe listele de propuneri: Membrii propuși care au fost și aleși au obligația consultării alegătorilor înainte de exprimarea oricărui vot în demnitățile în care au fost aleși.

Conducerea partidului

Conducerea se exercită pe o perioadă de maxim un an, de către un consiliu format din 21 de oameni care-și aleg un "Viitor președinte". Viitorul președinte va acționa în următorul an atât ca vicepreședinte al partidului cât și ca membru simplu în comitetul de conducere, urmând ca după cele 12 luni și expirarea mandatului comitetului curent, să devină Președinte în funcție. Mecanismul de "viitor președinte" de partid permite celui ales ca în interval de un an, din funcția de vicepreședinte, să se familiarizeze cu problemele partidului (fiind simultan și membru în comitetul de 21 de oameni). În orice moment, președintele comitetului actual este de fapt ales de comitetul trecut, adică de oameni care n-au avut niciodată de-a face cu el, împiedicând astfel crearea oricăror "bisericuțe" în partid.
Alegerea consiliului de conducere se face aleator dintre membri înscriși în Partid care n-au mai fost aleși niciodată în structurile de conducere ale Partidului și care întrunesc anumite condiții minimale.
Singurul rol al consiliului este acela organizatoric, de a asigura respectarea întocmai a statutului și a modului de funcționare al partidului iar președintele în funcție are rol doar administrativ. Opiniile exprimate public de către consiliul de conducere și președinte NU reprezintă niciodată opinia partidului. Acest mecanism de schimbare rapidă va contracara "veșnicia" unor politicieni la cârma partidelor și va complica și mult viața adversarilor partidului în căutarea pârghiilor de șantaj prin biografiile conducătorilor partidului.
În plus, modelul "conducătorului providențial" se pare că n-a adus mari beneficii românilor.

Obiectivele partidului România-XXIFinanțarea partidului România-XXI

Având în vedere că activitatea partidului este una de conștientizare a alegătorilor privind necesitatea instituirii unui mecanism de alegeri care să nu se bazeze pe interesele celui ales ci pe reprezentarea intereselor celor care l-au ales, se va evita pe cât posibil implicarea financiară a membrilor sau susținătorilor. Dezvoltarea partidului în sensul aducerii la cunoștința unui cât mai mare grup de oameni a principiilor ce sunt promovate se bazează exclusiv pe activitatea personală a fiecărui membru, pe relațiile directe și personale, pe încrederea oamenilor care se cunosc reciproc.
Ca urmare, nu va exista obligația nici unei cotizații financiare din partea nici unui membru. Susținerea partidului în mass-media, pe canalele sociale se va face exclusiv de către membri, din proprie inițiativă, pe cheltuielile proprii.
Este permis sprijinul persoanelor juridice prin alocarea de resurse fizice de internet, servere sau bandă de transfer, fără ca acest sprijin să fie menționat vreodată de către partid sau de către sponsor. Motivele unei astfel de decizii sunt simple, se încearcă tăierea tuturor posibilităților ca reprezentanții aleși ai partidului să aibă datorii de ordin financiar sau moral față de persoane sau grupuri de interese financiare sau politice.

Poziționarea partidului

Partidul este de centru Explicația este foarte simplă, oricum până acum, doctrinele declarate ale partidelor care s-au perindat pe scena politică n-au avut absolut nici o semnificație și nici o importanță chiar pentru ele. Aproape toate guvernele au acționat pompieristic, fără nici un plan de lungă durată, cu măsuri de urgență pentru prevenirea unor situații complicate pe termen scurt. .

Schimbarea statutului

O dată aprobat de către primul congres, cel de constituire a Partidului România-XXI, statutul nu se schimbă. Motivele acestei decizii sunt simple: în cazul în care acest partid va avea audiență și susținere, nimeni nu trebuie să poată să-l deruteze de la obiectivele sale prin schimbarea statutului. Există suficiente exemple de partide care și-au schimbat statutul pentru a-l adapta în sensul menținerii puterii unui grup aflat atunci în fruntea sa.
Am fost criticați pentru acest punct cu argumentul că "Un partid care nu se schimbă, nu progresează". Nu partidul trebuie să progreseze, ci România.

Pagina principală | Proiect de statut | Cum devin membru fondator? | Întrebări frecvente
.